Inschrijfformulier biljarten

Kennismakingsactie voor Biljarten in De Friesche Club

  • Gedurende de eerste 6 weken betaalt u alleen klokgeld voor het spelen
  • Een keu is gratis beschikbaar
  • In deze 6 weken kunt u gratis les krijgen van één van onze topspelers
  • Aansluitend aan deze 6 weken wordt u betalend lid
  • Het lidmaatschap kost u op dit moment € 155 per jaar (of een evenredig
    bedrag al naar gelang de startdatum in dat jaar)

    De aanvrager is zich ervan bewust dat bovenstaande gegevens verwerkt worden in de administratie van De Friesche Club. Door het insturen verklaart de aanvrager tevens akkoord te zijn met de statuten, huishoudelijk reglement en de privacyverklaring van de vereniging.