De Friesche Club: Corona maatregelen

De Friesche Club: Corona maatregelen

In dit document willen wij als bestuur van De Friesche Club de leden laten weten wat Corona voor Vereniging De Friesche Club betekent.

 • Wij informeren bij de gemeente of zij akkoord gaan met opening van de biljartzaal per 1 juni. Officieel valt de biljartsport onder binnensporten maar verschillende gemeentes zijn akkoord gegaan met het openen van de biljartzaal. Ook hier lobbyt de KNBB met NOC/NSF;
 • Wij hanteren het protocol van de KNBB. Dit betekent o.a. dat spelers met eigen materiaal spelen (keu en krijtje). Ook hebben de leden zich te houden aan de hygiënemaatregelen genoemd in dit protocol (schoonmaak en ontsmetten);
 • Probeer zo min mogelijk met de handen aan de biljartballen te zitten (zo nodig reinigen na gebruik);
 • Als U Corona symptomen heeft dan blijft U thuis;
 • De leden hanteren als ingang de oude biljartingang en nemen niet de ingang van het Grand Café. Dit geldt zowel voor biljarters als kegelaars. Als uitgang nemen de leden de zijuitgang van ons gebouw. De kegelaars gaan niet door de biljartzaal naar de kegelzaal.
 • Biljart- en kegelclinics worden voorlopig niet gefaciliteerd en zijn dus verboden;
 • De biljart- en kegelzaal zijn verboden voor niet leden;
 • Wij zorgen dat bij elke tafel desinfectie flesjes gebruikt kunnen worden;
 • Respecteer de aanwijzingen die d.m.v. stickers zijn aangegeven;
 • Vanaf 1 juni en tot 1 juli is het maximumaantal leden 30 dat gelijktijdig in de biljartzaal en kegelzaal aanwezig mogen zijn. Per 1 juli is het aantal maximaal 100 personen.
 • Tot 1 september mogen geen wedstrijden worden georganiseerd. Dit betekent voor de woensdagmiddag en donderdagavond ploeg dat de wedstrijden pas na 1 september weer kunnen beginnen;
 • De kleden op de biljarttafels worden verwijderd en hoeven niet te worden teruggeplaatst. Mogelijk worden enkele biljarts, i.v.m. de 1 ½ meter afgedekt;
 • Bij een corona uitbraak moeten wij aan kunnen geven wie op welk tijdstip aanwezig is geweest. Wij willen vragen of de leden dit zelf willen bijhouden;
 • Aangezien wij geen overleg hebben met onze pachter is ons niet duidelijk hoe de horeca wordt geregeld;
 • Ons is niet bekend of er ook een protocol van de Bond van kegelaars is. Het lijkt ons duidelijk dat ieder zijn eigen kegelbal gebruikt. Op de site van KNKB staat vermeld dat de kegelsport valt onder binnen sporten. Dus mogen vanaf 1 september weer beginnen maar ook hier wordt onderzocht of eerder mogelijk is in samenwerking met NOC/NSF.
 • Ook voor de kegelaars geldt dat zij met hun eigen materiaal (kegelbal) kegelen.

Deze opsomming van regels zijn opgesteld met de huidige kennis van zaken. Bij het bekend maken van nieuwe regels is het mogelijk dat bovengenoemde regels worden aangepast.

Het Bestuur van De Friesche Club