Inschrijfformulier kegelen

Kennismakingsactie voor Kegelen in De Friesche Club

  • Gedurende de eerste 6 weken betaalt u alleen € 15,- voor het gebruik van de kegelbaan op de vaste kegelavond.
  • Buiten de vaste speelavond van uw kegelclub om betaalt u € 5 per uur voor losse baan huur.
  • Een kegelbal is gratis beschikbaar.
  • In deze 6 weken kunt u gratis les krijgen van één van onze topspelers.
  • Aansluitend aan deze 6 weken wordt u betalend lid.
  • Het lidmaatschap kost u op dit moment € 155 per jaar (of een evenredig bedrag al naar gelang de startdatum in dat jaar).
  • Hiernaast betaalt u een bijdrage voor het lidmaatschap van de kegelclub waar u zich bij aansluit.

    De aanvrager is zich ervan bewust dat bovenstaande gegevens verwerkt worden in de administratie van De Friesche Club. Door het insturen verklaart de aanvrager tevens akkoord te zijn met de statuten, huishoudelijk reglement en de privacyverklaring van de vereniging.